Anbragt – dine rettigheder - Børneportalen.dk
Kend dine rettigheder

Anbragt – dine rettigheder

Du har rettigheder – også hvis du ikke bor derhjemme. Uanset om du bor i en plejefamilie, på et opholdssted eller på en behandlingsinstitution, så har du ret til have det godt. Her kan du læse om dine rettigheder, hvis du er anbragt.

Du har ret til et godt liv

I Børnekonventionen står der, at:

 • dine forældre – eller staten og kommunen – skal sørge for, at du har det godt.
 • hvis dine forældre ikke kan passe godt på dig, så skal kommunen sørge for, at du og din familie får hjælp.
 • kommunen skal lytte til din mening om, hvordan du gerne vil have, at tingene skal være.
 • du skal have mulighed for at gå i skole, til fritidsaktiviteter og at se dine venner og din familie, selv om du ikke bor derhjemme.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.


Du har ret til hjælp og ret til at blive inddraget

I serviceloven står der, at:

 • du har ret til en god og tryg barndom med voksne, der tager sig af dig og giver dig de bedste muligheder for, at du kan udvikle dig.
 • du har lov til at sige, hvad du selv mener, når der bliver besluttet noget om dig.
 • hvis du skal anbringes uden for hjemmet, så skal kommunen lave en plan for, hvad der skal ske med dig, mens du ikke bor derhjemme. Planen skal de lave sammen med dig. 
 • du har ret til at have en bisidder med til møder med kommunen. En bisidder er en voksen, der kan hjælpe og støtte dig, så du får sagt det, du gerne vil.
 • du har ret til at se din familie og dine venner, hvis det er godt for dig, og du selv har lyst til det.
 • du har ret til at få en god forklaring, hvis kommunen beslutter, at du alligevel ikke må se din familie i en periode.
 • du har ret til, at der ikke bliver brugt unødvendig magt over for dig. Hvis der bliver brugt magt, har du ret til at sige din mening om det, der er sket.
 • du har ret til at få lommepenge og tøjpenge.
 • din sagsbehandler skal tale med dig om, hvordan det går det nye sted.
 • din sagsbehandler skal tale med dig mindst to gange om året – men du kan altid ringe eller skrive, hvis du har behov for det.
 • når du fylder 12 år, har du ret til at klage over de beslutninger, der bliver taget om dig.
 • når du fylder 12 år, har du ret til at læse i de papirer, der bliver skrevet om dig – det kaldes for aktindsigt.
 • når du fylder 12 år, har du også ret til at få en advokat, hvis det er nødvendigt.

Hvis du er i tvivl om, om din plejefamilie, dit opholdssted eller din institution lever op til kravene i loven, kan du ringe eller skrive til Ombudsmandens Børnekontor. Her sidder der nogle voksne, som kan hjælpe dig videre.

Du kan læse hele serviceloven her.

Læs mere om at være anbragt

8-11 år: Når du ikke kan bo derhjemme

Her kan du læse om, hvad der skal ske, hvis du skal bo et andet sted end hos dine forældre – og om dine rettigheder, hvis du er anbragt.

Anbragt 8 11 Aar

Når du ikke kan bo derhjemme: 12-17 år

Få mere information om at være anbragt, hvis du er mellem 12 og 17 år. Du kan bl.a. læse om dine rettigheder, hvis du ikke kan bo derhjemme.

Anbragt 12 17 Aar

Når du fylder 18 år: Efterværn

Her kan du læse om efterværn og om at klare sig selv efter man har været anbragt.

Eftervaern Naar Du Fylder 18 Aar

Få hjælp

Hvis du er anbragt og har brug for råd eller en at tale med, kan du finde hjælp her.
Find hjælp her

Vil du klage?

Hvis du er anbragt, og du oplever at dine rettigheder ikke bliver respekteret, eller at Børnekonventionen og de forskellige love ikke bliver overholdt, kan du klage.
Step-by-step guide: Sådan klager du

Læs mere

En lov kan være besværlig at læse og svær at forstå. Men den kan være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven.