Arbejde – dine rettigheder - Børneportalen.dk
Kend dine rettigheder

Arbejde – dine rettigheder

Du har rettigheder, hvis du har et job. De skal sikre, at du bliver behandlet ordentlig på dit arbejde, og at det er sikkert for dig at udføre dine opgaver. Læs mere om dine rettigheder på jobbet her.

Du har ret til beskyttelse

I Børnekonventionen står der, at:

 • man skal have en vis alder, før man må arbejde. I Danmark er det 13 år.
 • der er særlige regler for, hvad du må arbejde med, og hvornår og hvor længe du må arbejde ad gangen.
 • børn skal beskyttes mod at blive udnyttet som arbejdskraft, fx af forældre, institutioner eller arbejdsgivere.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.


Når du fylder 13 år, må du få et simpelt job

I arbejdsmiljøloven står der, at:

 • selvom du er under 13 år, kan du få særlig tilladelse til at arbejde med nogle bestemte aktiviteter, for eksempel som medvirkende i film, reklamer, teaterforestillinger, i et cirkus eller til en koncert. Du og dine forældre skal søge om tilladelse hos politiet.
 • dit arbejde ikke må skade din sundhed eller udvikling, og arbejdet må ikke gå ud over din skolegang.
 • du må ikke have et farligt arbejde, fx må du ikke arbejde med store maskiner.
 • der gælder særlige regler, hvis du arbejder hos dine forældre – fx på et landbrug

Når du fylder 13 år, må du arbejde:

 • 2 timer om dagen på skoledage
 • 7 timer i træk om dagen på skolefridage og i ferier
 • 12 timer i alt i løbet af en skoleuge
 • 35 timer i alt i de uger, hvor du har skoleferie
 • du må ikke arbejde efter kl. 20 om aftenen og før kl. 6 om morgenen
 • der skal gå minimum 14 timer mellem dine vagter

Når du fylder 15 år og stadig går i folkeskole, må du arbejde:

 • 2 timer om dagen på skoledage
 • 8 timer i træk om dagen på skolefridage og i ferier
 • 12 timer i alt i løbet af en skoleuge
 • 40 timer i alt i de uger, hvor du har skoleferie
 • du må ikke arbejde efter kl. 20 om aftenen og før kl. 6 om morgenen
 • der skal gå minimum 14 timer mellem dine vagter
 • hvis du er under 18 år og har afsluttet 9. klasse, er der andre regler for din arbejdstid

Du kan læse mere om reglerne for arbejde hos Jobpatruljen.

Du kan læse hele arbejdsmiljøloven her (kapitel 10).

Få hjælp

Hvis du har spørgsmål om at have et fritidsjob, eller du har problemer på dit arbejde, kan du finde vej til hjælp her.
Find hjælp her

Vil du klage?

Hvis du oplever at dine rettigheder ikke bliver respekteret, eller at Børnekonventionen og de forskellige love ikke bliver overholdt, kan du klage.
Step-by-step guide – sådan klager du

Læs mere

En lov kan være besværlig at læse og svær at forstå. Men den kan være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven.