Dit liv online – dine rettigheder - Børneportalen.dk
Kend dine rettigheder

Dit liv online – dine rettigheder

Når du bruger nettet, apps, spil og sociale medier, er der forskellige love, som skal beskytte dig og dit privatliv. Derfor er det vigtigt at kende reglerne og dine rettigheder, når du er online. Læs mere her.
Se videoen, der forklarer nogle af de rettigheder, du har online.

Du har ret til privatliv og til at søge information og viden

I Børnekonventionen står der, at:

 • du har ret til at vide, hvad der sker i verden – det vil sige adgang til internet, tv, radio, aviser og bøger.
 • du har ret til at søge, modtage og videregive information og viden.
 • du har ret til at sige, hvad du mener – så længe det ikke skader andre.
 • du har ret til privatliv – for eksempel må andre ikke tjekke dine snaps, læse dine beskeder, emails osv. Undtagen dine forældre, hvis de gør det for at beskytte dig.
 • du skal beskyttes mod psykisk vold. Mobning er psykisk vold.
 • du skal beskyttes mod overgreb – fx fra voksne, der sender seksuelle billeder eller presser dig til at sende seksuelle billeder.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.


Du har ret til dine egne oplysninger på nettet

I databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven står der, at:

 • dine personlige oplysninger skal beskyttes på nettet. Personoplysninger er forskellige informationer om dig – fx dit navn, din email-adresse, dit CPR-nummer, din adresse og billeder af dig.
 • det er ikke tilladt at dele, gemme eller bruge dine personoplysninger online, uden at du har givet lov til det – det gælder også billeder, hvor man kan genkende dig.
 • hvis et firma har oplysninger om dig, har du ret til at få at vide, hvilke oplysninger de har, og du har ret til at få dem slettet, hvis du ønsker det – det gælder også for sociale medier, apps og spil.

Du kan læse hele databeskyttelsesforordningen her.

Du kan læse hele databeskyttelsesloven her.


Det er ulovligt at true, krænke eller chikanere andre på nettet

I grundloven og straffeloven står der, at:

 • ingen må fortælle noget om dig, der er usandt – eller krænke dig.
 • ingen må true og sende dig hate-beskeder via nettet, sociale medier, beskeder, emails, apps eller spil.
 • ingen må læse dine private beskeder.
 • det er ulovligt og strafbart at krænke andres blufærdighed og privatliv, fx ved at dele billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået lov til at dele.
 • det er ulovligt og strafbart at opbevare eller dele et seksuelt billede eller video af personer under 18 år – også selvom de har givet lov til det. Det gælder dog ikke for kærester, der gerne må have og gemme billederne, men ikke dele dem.
 • hvis man er kærester og begge er over 15 år, er det ikke ulovligt at dele seksuelle billeder og videoer med hinanden – men billederne og videoerne må ikke deles eller videresendes til andre, og de skal slettes, hvis forholdet stopper.

Du kan læse hele straffeloven her.

Få hjælp

Hvis du oplever, at dine rettigheder på nettet bliver krænket, eller at nogen ikke overholder de forskellige love, kan du finde vej til hjælp her.
Find hjælp her

Læs mere

En lov kan være besværlig at læse og svær at forstå. Men den kan være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven.