Kend dine rettigheder

Skole – dine rettigheder

Mange børn og unge bruger rigtig meget tid i skolen. Derfor er der forskellige love, som skal sikre, at skolen er et godt sted at være, og at eleverne lærer mest muligt. Læs mere om dine rettigheder i skolen her.
I FN's Børnekonvention står der, at du har ret til at gå i skole og have mulighed for at uddanne dig efter 9. klasse. FOTO: Jonas Normann (modelfoto)
I FN's Børnekonvention står der, at du har ret til at gå i skole og have mulighed for at uddanne dig efter 9. klasse. FOTO: Jonas Normann (modelfoto)

Du har ret til at gå i skole og udvikle dig

I Børnekonventionen står der, at:

 • alle børn og unge har ret til at gå i skole.
 • du har ret til en god skole, som giver dig den nødvendige viden og udvikler dig som menneske.
 • alle børn og unge har ret til uddannelsesvejledning.
 • videreuddannelse skal være en mulighed for alle efter 9. klasse – fx på en erhvervsskole eller gymnasium.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.


Du har ret til at blive inddraget

I Børnekonventionen og folkeskoleloven står der, at:

 • skolens leder har ansvaret for, hvor god din skole er. Sammen med skolens ansatte, forældre og elever skal skolens leder sørge for, at skolen er et godt sted at være.
 • alle skoler med 5. klassetrin eller derover har ret til at oprette et elevråd.
 • skolens elevråd har ret til at have elever med i andre råd, for eksempel arbejdsmiljøudvalg, mobbeudvalg mm.
 • skolens leder skal inddrage eleverne i spørgsmål om elevernes sikkerhed og sundhed.
 • du har ret til at klage, hvis du synes, der sker noget på din skole, som ikke er i orden.
 • alle klager skal starte hos din skoleleder – også selvom det er skolen eller lederen, som er ansvarlig for det, du vil klage over.
 • du kan klage til skolebestyrelsen, når skolelederen har forsøgt at løse det problem, du klager over. Eller hvis du synes, at skolelederen ikke løser problemet godt nok.
 • du kan klage til Ombudsmandens Børnekontor.
 • at reglerne om inddragelse både gælder for folkeskoler, friskoler og privatskoler.

Du kan læse hele folkeskoleloven her.


Du har ret til en skole uden mobning

I undervisningsmiljøloven og bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen står der, at:

 • skolen skal være et sundt og sikkert sted, hvor børn og unge har mulighed for at udvikle sig og lære noget.
 • alle skoler skal skrive en rapport om, hvordan skolemiljøet er. Det hedder en undervisningsmiljø-rapport, og den skal du som elev have adgang til.
 • eleverne på en skole har ret til at vælge to elever, der skal være med til at tale med ledelsen om, om skolen er et sundt og sikkert sted at være. De kaldes for undervisningsmiljørepræsentanter
 • alle skoler skal have et værdi-regelsæt, som er regler for hvordan man skal behandle hinanden på skolen.
 • alle skoler skal have en anti-mobbe-strategi – også for de sociale medier.
 • du kan klage over mobning på skolen. Hvis du bliver mobbet, er din skole ikke et sundt og sikkert sted at være, og så skal der gøres noget ved det.
 • du skal altid starte med at klage til din skole. Hvis de ikke løser problemet, kan du klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Du kan læse hele undervisningsmiljøloven her.

Du kan læse bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen her.


Du har ret til vejledning

I loven om kommunal indsats for unge under 25 år står der, at:

 • du har ret til vejledning, så du har en plan for din videre uddannelse, når du går ud af 9. klasse.

Du kan læse loven om kommunal indsats for unge 25 år her.

Få hjælp

Hvis du oplever noget på din skole, som ikke er i orden, eller noget, som du gerne vil ændre på, kan du finde vej til hjælp her.
Find hjælp her

Vil du klage?

Hvis du oplever at dine rettigheder ikke bliver respekteret, eller at Børnekonventionen og de forskellige love ikke bliver overholdt, kan du klage.
Step-by-step guide – sådan klager du

Læs mere

En lov kan være besværlig at læse og svær at forstå. Men den kan være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven.