Vold og overgreb – dine rettigheder - Børneportalen.dk
Kend dine rettigheder

Vold og overgreb – dine rettigheder

Du har ret til et liv uden vold og overgreb! Børnekonventionen og forskellige danske love skal beskytte børn og unge mod fysisk og psykisk vold og mod seksuelle overgreb og udnyttelse. Her kan du læse om dine rettigheder.
Se videoen og bliv klogere på dine rettigheder og muligheder, hvis du oplever fysisk eller psykisk vold.

Du har ret til et liv uden vold og overgreb

I Børnekonventionen står der, at:

 • staten skal beskytte børn og unge mod vold, misbrug og seksuelle overgreb.
 • børn og unge, der udsættes for vold og overgreb, skal have hjælp af staten eller kommunen.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.


Vold og overgreb mod børn er forbudt

I straffeloven står der, at:

 • det er forbudt at udøve vold mod et andet menneske.
 • straffen er hårdere, når der er udøvet vold mod et barn under 12 år, eller hvis der har været sex med tvang.
 • psykisk vold i nære relationer er forbudt. Det betyder bl.a. at forældre ikke må håne, true, ydmyge, nedgøre eller låse deres børn inde.
 • den seksuelle lavalder er 15 år. Hvis man er over 15 år, må man ikke må have sex – eller seksuel omgang – med børn under 15 år. Det betyder bl.a., at man ikke må røre børn under 15 år på deres kønsdele, tvinge dem til at røre en voksens kønsdele, eller tvinge dem til at kigge på, når en voksen rører sig selv på kønsdelene.
 • selvom det er forbudt at have sex med et barn eller en ung under 15 år, bliver to unge, der begge er under 15 år og har frivillig sex sammen, ikke straffet for det. Frivillig sex vil sige, at begge personer ønsker at have sex.
 • det er forbudt at have sex eller seksuel omgang med sine børn, børnebørn eller søskende. Det er også forbudt for ansatte at have sex eller seksuel omgang med plejebørn, børn på institutioner, skoler, fængsler eller hospitaler – også selvom de er over 15 år.
 • det er forbudt for en voksen at udnytte, at den voksne er mere moden eller erfaren til at tage kontakt og opnå en relation til en person under 18 år for at begå seksuelt overgreb (grooming).

Det er altid de voksnes ansvar, når der bliver begået vold eller overgreb. Den, der bliver udsat for volden eller overgrebene, bliver ikke straffet.

Du kan læse hele straffeloven her.


De voksne skal beskytte og hjælpe dig

I forældreansvarsloven og barnets lov står der, at:

 • dine forældre (eller dine værger) har pligt til at beskytte dig mod fysisk og psykisk vold og andre overgreb – også seksuelle.
 • alle voksne har pligt til at fortælle det til kommunen, hvis de har mistanke om, at et barn bliver udsat for vold eller overgreb. Skolelærere, pædagoger, tandlæger og andre, der arbejder med børn og unge, har et særligt ansvar for at fortælle det til kommunen.
 • kommunen skal sørge for, at du får hjælp, hvis du bliver udsat for vold eller overgreb.
 • du har krav på at få godtgørelse, hvis der ikke blev grebet ind, da du havde brug for hjælp.

Du kan læse hele forældreansvarsloven her.

Du kan læse hele barnets lov her.

Få hjælp

Hvis du bliver udsat for vold eller overgreb, skal du melde det til politiet eller snakke med en voksen om det. Det er også overgreb, hvis du bliver truet, forfulgt, presset til ting, du ikke har lyst til eller er vidne til vold.
Find hjælp her

Læs mere

En lov kan være besværlig at læse og svær at forstå. Men den kan være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven.