Kriterier for rådgivningstilbud

For at sikre høj kvalitet i tilbud på Børneportalen er der en række kriterier, som skal være opfyldt for at kunne optræde som rådgivningstilbud på hjemmesiden.
På Børneportalen kan børn og unge finde vej til den rette hjælp. For at sikre kvalitet skal sidens rådgivningstilbud leve op til en række kriterier. FOTO: Jonas Normann (modelfoto)
På Børneportalen kan børn og unge finde vej til den rette hjælp. For at sikre kvalitet skal sidens rådgivningstilbud leve op til en række kriterier. FOTO: Jonas Normann (modelfoto)

Landsdækkende

Det er vigtigt, at de rådgivningstilbud, som Børneportalen henviser til, er landsdækkende, for at ingen børn skal blive afvist pga. geografi. Da vi ikke har mulighed for at lave geografisk differentierede oversigter, kan vi kun medtage rådgivningstilbud, der henvender sig til børn og unge i hele landet.


Gratis

Rådgivningstilbuddene skal yde gratis rådgivning. Telefonopkald og sms'er må gerne takseres, men kun til almindelig telefon/sms-takst.


Anonymt

Børn og unge skal kunne henvende sig anonymt, og rådgivningstilbuddet skal på overbevisende måde garantere anonymiteten. Tilbud, hvor man skal angive mere end blot fornavn og e-mailadresse, betragtes ikke som anonyme.


Uddannet eller trænet personale

Personalet, der modtager børn og unges henvendelser, skal have en relevant uddannelse eller træning i at håndtere henvendelserne. Det samme gælder det personale, der yder den konkrete rådgivning. Personerne må gerne være frivillige/ulønnede, men de skal som minimum have gennemgået et relevant træningsforløb, der kvalificerer dem til at yde rådgivning og håndtere henvendelser fra børn og unge.


Hjemmeside rettet mod børn og unge

Rådgivningstilbuddene skal have en hjemmeside, der i sprog, udseende og funktionalitet henvender sig til børn og unge i 10- til 15-års-alderen.


Børnevenlige åbningstider

Rådgivningstilbuddene skal have åbningstider, der tillader børn og unge at henvende sig uden for almindelig arbejds- og skoletid.


Alment anerkendt

Rådgivningstilbuddet skal være almindeligt respekteret i det børnefaglige miljø. Kontroversielle eller eksperimenterende tilbud – og tilbud der ikke kan skaffes tilstrækkelige oplysninger om – kan ikke medtages på Børneportalen.