Den Nationale Klageinstans mod Mobning - Børneportalen.dk
Vil du klage?

Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Hvis skoler og uddannelsessteder ikke gør nok for at forebygge og stoppe mobning, kan man klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Klageinstansen er en del af Dansk Center for Undervisningsmiljø, som rådgiver skoler om trivsel og mobning.

Hvad kan jeg klage over?

Du kan klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, hvis du oplever problemer med mobning på din skole, og skolen ikke gør nok for at stoppe det.

Før du kan klage, skal du altså først fortælle skolen, at du oplever mobning, så de kan forsøge at løse problemet.

Du kan klage, hvis skolen ikke gør nok for at løse problemet, eller hvis du eller dine forældre er uenig i den måde, skolen håndterer det på.

Du kan også klage, hvis skolen ikke har en anti-mobbe-strategi.

Hvis du er i tvivl om, om du kan klage, kan du ringe til klageinstansen, og så kan de hjælpe dig videre.


Hvordan klager jeg?

Både børn og voksne kan klage til Klageinstansen mod Mobning. Du kan klage selv, og dine forældre kan også klage. Hvis du klager selv, får dine forældre besked om det.

Når du klager, skal du beskrive, hvad du klager over og hvorfor. Du kan klage på to måder:

1) Klag til skolen
2) Klag til Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Få vejledning om, hvordan du klager over mobning på klageinstansens hjemmeside.

Web: Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Mail: klageinstans@dcum.dk

Telefon: 72 26 54 00


Kan jeg være anonym?

Hvis du vil klage over mobning, skal klageinstansen vide, hvem du er, for at de kan hjælpe dig.