Mobning – dine rettigheder - Børneportalen.dk
Kend dine rettigheder

Mobning – dine rettigheder

Du har ret til et liv uden mobning! Børnekonventionen og forskellige danske love skal beskytte børn og unge mod at blive mobbet, for mobning er en alvorlig ting. Her kan du læse om, hvilke rettigheder du har i forhold til mobning.
Du har ret til et liv uden mobning. Det er én af de rettigheder, der står i FN's Børnekonvention. FOTO: Jonas Normann (modelfoto)
Du har ret til et liv uden mobning. Det er én af de rettigheder, der står i FN's Børnekonvention. FOTO: Jonas Normann (modelfoto)

Du har ret til et liv uden mobning

I Børnekonventionen står der, at:

 • alle børn har ret til beskyttelse og ret til, at nogen tager sig af dem.
 • børn og unge må ikke udsættes for fysisk eller psykisk vold – mobning er psykisk vold.

Du kan læse mere om Børnekonventionen her.


Du har ret til en skole uden mobning

I folkeskoleloven, undervisningsmiljøloven og bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen står der, at:

 • skolen skal være et sundt og sikkert sted, hvor børn og unge har mulighed for at udvikle sig og lære noget.
 • alle skoler skal vurdere, hvordan skolemiljøet er. Det hedder en undervisningsmiljøvurdering, og den vurdering skal du som elev have adgang til.
 • eleverne på en skole har ret til at vælge to elever, der skal være med til at tale med ledelsen om, om skolen er et sundt og sikkert sted at være. De kaldes for undervisningsmiljørepræsentanter.
 • alle skoler skal have et værdiregelsæt, som er regler for, hvordan man skal behandle hinanden på skolen.
 • alle skoler skal have en antimobbestrategi – også for de sociale medier.
 • du kan klage over mobning på skolen. Hvis du bliver mobbet, er din skole ikke et sundt og sikkert sted at være, og så skal der gøres noget ved det.
 • du skal altid starte med at klage til din skole. Hvis de ikke løser problemet, kan du klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.
 • reglerne gælder både for folkeskoler, friskoler og privatskoler.

Hvis du er i tvivl om, om din skole lever op til lovene eller du er i tvivl om, om du kan klage over mobning eller et andet problem, kan du ringe eller skrive til Ombudsmandens Børnekontor. Her sidder der nogle voksne, som kan hjælpe dig videre.

Du kan læse hele folkeskoleloven her.

Du kan læse hele undervisningsmiljøloven her.

Du kan læse bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen her.


Det er ikke tilladt at true eller krænke andre

I grundloven og straffeloven står der, at:

 • du har ytringsfrihed. Det betyder, at du har ret til at sige din mening, så længe det ikke skader andre.
 • man må ikke true andre mennesker eller sige/skrive usande eller krænkende ting om andre.
 • psykisk vold i nære relationer er forbudt. Det betyder bl.a. at forældre ikke må mobbe, håne, ydmyge eller nedgøre deres børn.

Du kan læse hele grundloven her.

Du kan læse hele straffeloven her.


Du har ret til dine egne oplysninger på nettet

I databeskyttelsesforordningen (GDPR), databeskyttelsesloven og straffeloven står der, at:

 • dine personlige oplysninger skal beskyttes på nettet. Personoplysninger er fx din email-adresse, dit CPR-nummer, din adresse og billeder af dig.
 • det er ikke tilladt at dele eller gemme dine oplysninger online, uden at du har givet lov til det – det gælder også billeder, hvor man kan genkende dig.
 • det er ulovligt og strafbart at dele eller opbevare et seksuelt billede eller video af personer under 18 år. Hvis man er kærester, og begge er over 15 år, er det ikke ulovligt at dele seksuelle billeder og videoer med hinanden – men billederne og videoerne må ikke deles eller videresendes til andre, og de skal slettes, hvis forholdet stopper.

Du kan læse hele databeskyttelsesforordningen her.

Du kan læse hele databeskyttelsesloven her.

Du kan læse hele straffeloven her.

Få hjælp

Hvis du bliver mobbet, er det vigtigt, at du får hjælp til at få det stoppet. Mobning er en alvorlig ting – det gælder også, hvis det ikke er dig, det går ud over. Snak med en voksen, du stoler på, eller find hjælp her.
Find hjælp her

Vil du klage?

Du kan klage over mobning på skolen hos Den Nationale Klageinstans mod Mobning.
Klag hos Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Læs mere

En lov kan være besværlig at læse og svær at forstå. Men den kan være god at kende. Spørg din lærer, dine forældre eller en anden voksen, om de vil hjælpe dig med at læse loven.